Bột Bời Lời là gì?

Bột bời lời nghiền từ vỏ và lá cây bời lời – loại cây phân bố phổ biến ở một số vùng của tỉnh Gia lai.

Cây bời lời đóng vai trò như một loại cây công nghiệp quan trọng bên cạnh Cây cafe, Tiêu, Cao su. Dân địa phương hay gọi cây bời lời đơn giản là cây vỏ – vì bột phận có giá trị kinh tế nhất của cây bời lời là vỏ cây.

Cây bời lời để sản xuất bột bời lời
Cây bời lời được trồng phổi biến tại Gia lai

Vỏ cây bời lời sau khi được tách và phơi khô được nghiền thành bột nguyên liệu

Bột bời lời có nhớt cao nên được dùng làm chất kết dính tự nhiên để sản xuất các loại nhang hương.

bột bời lời
bột bời lời

Ngoài hương nhang được sản xuất trong nước, Bột bời lời Việt nam còn được ưa chuộng sữ dụng bởi các nước láng giềng có truyền thống sữ dụng hương nhang trong văn hóa thờ cúng như Ấn độ, Trung quốc, Thái lan, Malaysia…

Leave a Comment