Bột Bời Lời là gì?

Bột bời lời nghiền từ vỏ và lá cây bời lời – loại cây phân bố phổ biến ở một số vùng của tỉnh Gia lai. Cây bời lời đóng vai trò như một loại cây công nghiệp quan trọng bên cạnh Cây cafe, Tiêu, Cao su. Dân địa phương hay gọi cây bời lời … Read more Bột Bời Lời là gì?

WhatsApp chat