Bột Bời Lời là gì?

Bột bời lời nghiền từ vỏ và lá cây bời lời – loại cây phân bố phổ biến ở một số vùng của tỉnh Gia lai. Cây bời lời đóng vai trò như một loại cây công nghiệp quan trọng bên cạnh Cây cafe, Tiêu, Cao su. Dân địa phương hay gọi cây bời lời … Read more Bột Bời Lời là gì?

Bột Keo Bời Lời sản xuất Nhang Không Hóa Chất

Bột Keo Bời Lời sản xuất Nhang Không Hóa Chất Bột keo bời lời là nguyên liệu kết dính tự nhiên quan trọng để sản xuất Nhang Không Hóa Chất. Bột keo được dùng làm nhang, hương được làm hoàn toàn từ vỏ keo bời lời loại cây được trồng chủ yếu tại Gia lai. … Read more Bột Keo Bời Lời sản xuất Nhang Không Hóa Chất

Bột keo bời lời dùng sản xuất nhang hương sạch

Bột keo bời lời là nguyên liệu kết dính tự nhiên quan trọng để sản xuất nhang hương sạch. Bột keo được dùng làm nhang, hương được làm hoàn toàn từ vỏ keo bời lời loại cây được trồng chủ yếu tại Gia lai.   Bột keo bời lời dùng sản xuất nhang hương sạch … Read more Bột keo bời lời dùng sản xuất nhang hương sạch

WhatsApp chat